PZU, czyli firma, z którą warto się ubezpieczyć!

PZU – historia firmy

PZU, czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, to polska firma, której początki sięgają roku 1803. Wtedy też w Prusach Wschodnich został założony zakład ubezpieczeniowy o nazwie Towarzystwo Ogniowe dla Miast. Firma wprowadziła obowiązek ubezpieczeń budynków.

W 1921 roku została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Warto tutaj wspomnieć, iż przedsiębiorstwo to zapewniało swoim klientom pełny pakiet ubezpieczeń. Po sześciu latach, czyli w 1927 roku firmę przekształcono w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 1952 roku Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych został przekształcony w Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Od tego czasu firma miała monopol w obszarze ubezpieczeń.

Po upadku komuny w Polsce, która ponownie odzyskała wolność, w 1991 roku Państwowy Zakład Ubezpieczeń został przekształcony w Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, wtedy też firma weszła w skład spółek Skarbu Państwa. W tym samym roku w grudniu powstała spółka akcyjna PZU Życie. Portfel umów ubezpieczeń na życie PZU został przeniesiony właśnie na PZU Życie.

W 1998 roku rozpoczęła się prywatyzacja Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. W tym samym roku w wyniku reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce została związana spółka akcyjna pomiędzy PZU Życie a PTE PZU.

W 2002 roku Grupa PZU zaczęła działać na Litwie. A trzy lata później firma rozpoczęła działalność na ukraińskim rynku ubezpieczeniowym.

PZU na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzi w 2010 roku i od swojego debiutu przedsiębiorstwo staje się jedną z najbardziej płynnych oraz najwyżej wycenianych spółek. Warto też wspomnieć, że PZU jest pierwszą spółką, która weszła w skład 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu pierwszego notowania spółki.

W 2011 roku Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń przyznano niezwykle prestiżowe godło “Jakość Obsługi 2011”, jako jednej z trzech firm ubezpieczeniowych w Polsce.

PZU – wyróżnienia i nagrody

Na przestrzeni lat PZU otrzymało wiele nagród, spośród których warto wymienić następujące wyróżnienia:

– “6 miejsce w badaniu Pracodawca Roku 2015”,

– “HR Najwyższej Jakości”,

– “Top Employers Polska”,

– oraz “Ulubiona marka ubezpieczeniowa na Łotwie dla AAS Balta”.

Dlaczego warto ubezpieczyć swój samochód w PZU?

Ubezpieczenie samochodu w PZU wiąże się z szeregiem korzyści dla każdego klienta firmy. Warto tutaj wymienić kilka z nich:

– w przypadku: zniszczenia, kradzieży, bądź uszkodzenia pojazdu, klient otrzymuje pieniądze,

– pokrycie przez PZU kosztów związanych z naprawą opon,

– w przypadku uszkodzenia szyby w samochodzie PZU pokrywa koszty wymiany,

– zwrot kosztu leczenia i rehabilitacji klienta, jeśli ucierpi on w wypadku,

– oraz wypłata odszkodowania w ciągu 15 dni.